• Stacks Image 20
  • Stacks Image 28
Stacks Image 37

THE CANONICAL DELEGATION OF THE PARISH - August 15, 2017 at 7pm

THE CANONICAL DELEGATION OF THE PARISH - of Our Lady Queen of Poland, to the new parish priest Father Krystian Sokal, will be held on August 15, 2017, at 7 pm Mass (Assumption of the Blessed Virgin Mary Feast). We cordially invite you to join us in prayer.

KANONICZNE PRZEKAZANIE PARAFII - Matki Bożej Królowej Polski, nowemu ks. proboszczowi Krystianowi Sokal, przez ustępującego proboscza ks. Ireneusza Stadlera, nastąpi w święto Wniebowzięcia Matki Bożej w dniu 15 sierpnia, na Mszy Św. o godzinie 19:00. Wszyst- kich serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Mass Schedule

Sunday
- 11:30 am (Polish)
- 5:00 pm (English)
Monday – No Mass
Tuesday - 7:00 pm
Thursday - 9:30 am
Saturday - No Mass
Contact

93 N. Algoma Street

Thunder Bay, Ontario
P7A 4Z5
www.queenpoland.ca
Email: queenpoland@shaw.ca